KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum Chodska v Domažlicích.
Muzeum Chodska v Domažlicích
Muzeum Chodska v Domažlicích. 
Autor / zdroj foto: Muzeum Chodska v Domažlicích

Muzeum Chodska v Domažlicích / Domažlice

Muzeum Chodska je nejstarším muzeem na Domažlicku. Jednou z nejoblíbenějších částí expozice v Chodském hradu je Chodská svatba. Dozvíte se zde více o chodských krojích a zvycích spojených se svatbou. Hru zvládnou s pomocí i předškoláci, jinak je určena zejména pro žáky základní školy, ale účastnit se může kdokoliv. Hru můžete absolvovat v průběhu celého roku, jen je nutná rezervace.

Muzeum se nyní dělí na 3 části.

Chodský hrad
Od počátku byla stavba určena jako sídlo královských purkrabí. Chodský hrad často hostil české panovníky na jejich cestách do ciziny, například na počátku 30. let 14. stol. i Jana Lucemburského. Hrad plnil fuknci správního sídla až do počátku 16. století, kdy byl poničen ohněm a od té doby pustnul. Zkázu stavby dovršil velký požár Domažlic r. 1592, jenž z hradu učinil doslova rozpadající se ruinu. V letech 1726 - 28 byla na místě trosek vystavěna solnice s věží, kterou měl projektovat proslulý architekt barokní doby Kilián Ignác Diezenhofer. Solnice sloužila svému účelu až do počátku 19. století. Ve druhé třetině tohoto věku byl do prostor objektu umístěn městský úřad, po opravách v roce 1850 i škola. Od té doby se zde událo ještě mnoho změn, poslední v letech 1998-99, kdy byl hrad navrácen svému kulturnímu poslání.

Galerie bratří Špillarů
Galerie bratří Špillarů  je věnována tvorbě Jaroslava a Karla Špillarových, malířů, kteří čerpali náměty pro své obrazy právě z Chodska, jeho malebné krajiny a ze života chodského lidu. Součástí galerie je i místnost pro příležitostné výstavy.

Muzeum J. Jindřicha
Prohlédněte si část "etnografické sbírky" J. Jindřicha, která čítá na 9.000 předmětů. Prezentovány jsou podmalby na skle, kroj, keramika, lidový nábytek, atd. Mimo sběratelské činnosti J. Jindřicha je expozice věnována také jeho zájmu o chodské nářečí, hudbu (včetně možnosti poslechu) a v poslední části je zaměřena na Jindřichovy "pokračovatele" a vývoj folkloru a tradic až do dnešních dnů.


Chodská svatba
Jedna z nejoblíbenějších částí expozice v Chodském hradu. Dozvíte se zde více o chodských krojích a zvycích spojených se svatbou. Hru zvládnou s pomocí i předškoláci, jinak je určena zejména pro žáky základní školy, ale účastnit se samozřejmě může kdokoliv. Hru můžete absolvovat v průběhu celého roku, jen je nutná rezervace.


Z historie muzea
Muzeum bylo od počátku členěno na část historickou, přírodovědnou a průmyslovou. Jeho součástí byla též knihovna a městský archiv. Hlavní zájem muzea se zpočátku soustředil pouze na tehdejší vybavení měšťanské domácnosti, venkovská kultura a způsob života byly zastoupeny sbírkou krajek a vyšívání. Tento trend se změnil až po Národopisné výstavě českoslovanské konané v roce 1895. Přípravné práce na tuto výstavu podnítily pořádání krajinských výstav v jednotlivých regionech, domažlická se uskutečnila v roce 1893 a podpořila zájem o kroj a lidovou kulturu.

V květnu 1889 byla ustanovena muzejní společnost a sbírky byly převedeny ze správy obce do jejího majetku. Ze stanov společnosti se dochovaly pouze podmínky členství. K navrácení sbírek do majetku města došlo v roce 1910. 

Domažlické muzeum, stejně jako většina městských muzeí zakládaných v této době, se potýkalo s problémem uložení sbírek. Jejich umístění v augustiniánském klášteře znemožňovalo zpřístupňování veřejnosti, ke změně došlo až po přestěhování do nové městské radnice v roce 1893. V roce 1913 byl instalován měšťanský barokní pokoj a chodská sence. Přelom v muzejní činnosti nastal o velikonocích 1931, kdy se muzeum přemístilo do Chodského hradu.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.